28 OKTOB "JOUNENN KRÉYOL" : CHONJÉ TOU SA JEAN BERNABÉ FÈ BA ZÉPON NATIREL NOU AN

bernabe.2.jpg

Si.ni.an moun, atè Matinik (ek menm Gwaloup épi Guiyàn) ki goumen tout lavi'y pou sa vréyé lang kréyol la douvan sé bien Jean BERNABE ki monté nan Galilé lanné pasé. I pa janmen mandé pies pos, pies lonnè, pies rikonésans, mé magré sa, i pa té mérité nou trété'y kon sa.

Source : MONTRAY KREYOL 

 

Si ni an moun, atè Matinik (ek menm Gwaloup épi Guiyàn) ki goumen tout lavi'y pou sa vréyé lang kréyol la douvan sé bien Jean BERNABE ki monté nan Galilé lanné pasé. I pa janmen mandé pies pos, pies lonnè, pies rikonésans, mé magré sa, i pa té mérité nou trété'y kon sa.

   Primié moun ki mantjé'y respé sé Linivèsité lé Zantiy ki pa menm pibliyé an dé-mo matjé pou anonsé lanmò'y ek viré raplé tout lo travay-la i fè a pou linivèsité-nou a té pé vansé ek vini pli djok. Davwè sé Jean BERNABE ki mété doubout GEREC (Groupe d'Etudes et de Recherches en Espace Créole), sé li ki kréyé l'UTL (Université du Temps Libre), sé li ki vréyé douvan l'ICEFI (Institut Caribéen d'Etudes Francophones et Interculturelles), sé li ki mété doubout Radio CAMPUS FM kisasayésa...Abo i konstwi tou sa bagay, sé malpwop Linivèsité lé Zantiy la pa janmen wouvè djo-yo pou di pa menm yon sel mò asou lanmò'y. Bann initil ek arivis ki zot yé !

   Apré sa, lé média pa djè vréyé vokal non pli asou lanmò'y, mé omwens yonndé adan yo fè sa ki té nésésè pou gran piblik-la té sav ki sa BERNABE pòté ba nou ekzaktiman. I té an boug ki té diskré ek ki pa té ka djè ay laradio oben latélé kifè laplipa moun té sav i té an kalté "Pap Kréyol", men yo pa té sav ekzaktiman tout lo djoubak-la i fè a : i kréyé an lékriti (tala nou ka sèvi adan artik-tala), i pibliyé gramè, i mété doubout Lisans ek Mastè kréyol, i bat pou blijé Ministè Lanseyman Sipériè fwansé kréyé an CAPES kréyol, i dirijé etsétéra tez doktora asou kréyol kisasayésa...

   Adan nenpot ki péyi, yo té ké pòté an nonm kon Jean BERNABE anlè. Isiya, ki Matinik ki Gwadloup, sé ayen ki initil nou ni labitid bat lanmen ba yo. Antouléka, lektè MONTRAY KREYOL sav ki nou toujou espitjé travay BERNABE fè ek nou ké kontinié. Dayè, si ni an "JOUNEN KREYOL" sé davwè an 1981, adan an kolok asou kréyol atè Sent-Lisi, i té lévé doubout pou mandé ki wouchachè natif-natal té trapé plas-la yo mérité a adan kréyolistik, an lasians ki Ewopéyen ek Méritjen toujou té ka dominé.

   Jean BERNABE, sav ki nou ka chonjé'w ek nou ka di'w an BEL GRAN MESI !...